0

Groene halfedelsteen

Het palet omvat verder groen, geel, turkoois, paars met blauw en ondoorzichtig rood. Het onderglazuur is vervangen door kobaltblauw email. In de 18de en 19de eeuw waren ook schitterende monochrome glazuren populair, zoals het sang de boeuf, clair de lune, appelgroen, perzikbloesem en mirror black. yung-Chêng en Chien-Lung Tijdens Yung-Chêng en Chien-Lung werd eierschaalporselein vervaardigd. Het werd in halfgedroogde toestand op het pottenbakkerswiel afgeschaafd en is zo dunwandig, dat het uit louter glazuur manicure lijkt te bestaan. Een bijzonder product was het blanc de chine, dat werd vervaardigd in te hua, in de provincie fukien. Het is onbeschilderd porselein, met koud en blauwachtig wit tot crème glazuur. Het is vooral bekend in de vorm van religieuze figuurtjes, plastieken die buitenlanders voorstellen, plengbekertjes, kommen en vaasjes. celadon Ten slotte is celadon het vermelden waard. Het werd vervaardigd in een poging het halfedelsteen jade na te bootsen. Het mistig-zeegroene veldspaatglazuur ontstond al tijdens de han-dynastie, maar het mooiste celadon stamt uit de sung-periode. einde Chinees porselein na keizer Chien-Lung, dus aan het begin van de 19de eeuw, trad een toenemend verval. De chinezen begonnen in porselein allerlei andere materialen na te bootsen.

groene halfedelsteen

9 ways to, take, care of, your, eyes

Hiervoor werd niet-doorschijnend, zwartgroen émail gebruikt. Het familie rose laser met ondoorzichtig roze fond werd gedecoreerd in geel, paars, zwartbruin en helgroen. Ook zilver (zwart geworden) en goud vonden toepassing. Met wit émail werden perspectief en nuances bereikt. Op het exportgoed kwamen vooral hanen, hennen, vlinders, bloemen, bloemenrandjes en fraaie randen voor. Het mandarijnporselein uit de tweede helft van de 18de eeuw kenmerkt zich door beschildering met menselijke figuren in rood, roze en goud, omrand door blauw onderglazuur. Bij famille rose -decoraties in uitgespaarde panelen van koffiekleurig glazuur spreekt men van Bataviaporselein, omdat het in deze haven werd verladen. Het famille verte is een uitwerking van de drie- en vijfkleurendecoraties die al in de ming-tijd werden ontwikkeld. De fondkleur is groen en het decor vaak hetzelfde als dat van blauwwit. Ook komen groene velden voor, uitgespaard in een poederblauw, cáfe au lait of koraalrood fond.

groene halfedelsteen

exportporselein. Naar de overheersende grondkleuren heeft men dit in families ingedeeld. Daarbij kan het gaan om; gecombineerd onder - en opglazuur, alleen opglazuur en om émail sur biscuit. Bij het familie jaune overheerst het gele émail sur biscuit, waarop bomen, bloeiende takken en vogels in groen, aubergine en wit. Bekend zijn vooral vazen en vier- of zeskantige bekers. In het famille noire gaat het om zwarte fonds, waarop geel, groen, rood, paars, geel en wit. Het mislukte vaak en is daarom zeldzaam. Bekend zijn vierkante vazen met trompethals, waarvan de vier zijden met seizoenbloemen zijn beschilderd. In de 18de eeuw werd een vereenvoudigde en goedkope versie ontwikkeld, die men lakmoes noemt.

Vind de beste soorten groene edelstenen fabricaten

Maak de energie in je huis weer zuiver en positief - ria

Porselein uit deze periode staat bekend als overgangsporselein. Veel van het clinic prachtige, in normale tijden voor het keizerlijk hof geproduceerde Ching-tê-chên -porselein kwam in de export terecht, maar deze stond tussen de jaren 1644 en 1661 vrijwel stil. De handelsroute naar het Verre oosten liep via kaap de goede hoop, en het waren onze kaapvaarders die de verbinding met deze gebieden onderhielden. Van het door deze schepen aangevoerde Chinese blauwwit waren vooral de grote kaapse schotels rijk vertegenwoordigd in de collecties van het snel groeiend getal van verzamelaars. Chine de commande toen bleek dat de Chinese porseleindecorateurs niet afwijzend stonden tegenover het werken naar Westerse voorbeelden, ontstond een merkwaardige bastaardvorm van Chinees porselein: het chine de commande. Het is een vreemde gewaarwording deze voorstellingen uit een Westerse samenleving terug te zien, gezien door de ogen van de oosterling. Alles werd gekopieerd, ók de tekstfragmenten met aanwijzingen. Dat het gebrek aan begrip niet van én kant kwam wordt duidelijk als men de termen, die onze voorouders bedachten voor de verschillende decors, er op naleest. Feniks voor de mythische vogel fêng-huang is nog tot daar aan toe, maar volstrekte onverschilligheid voor de Chinese zin voor poëzie spreekt uit termen als peterselie, botje, krabbetje, zotjes, melk-en-bloed, hekwerk, kapucijnerrand, koekkoek-in-t-huisje en lange lijzen. Het is in het laatste geval wel een heel lange weg die terugvoert naar de oorspronkelijke mei-jên (mooie vrouwen) van de Chinezen. Van Engelse oorsprong is de term jezuïetenporselein voor porselein met doorgaans in zwart-grijze encre de chine uitgevoerde voorstellingen van rooms-katholieke herkomst.

Zij troffen in het Chinese porselein een bijzonder veelbelovend artikel; vooral het monochrome onderglazuurblauw viel in Europa in de smaak en heel wat scheepsladingen vonden in de daaropvolgende jaren in Portugese kraken hun weg naar Europa. In 1602 maakten Hollandse kapers een dergelijk portugees schip buit, en het porselein dat zich in de lading bevond kwam in Amsterdam op de veiling. Het incident deed zich voor in de wan-li -periode (1573-1620) en het geveilde porselein behoorde tot het mooiste blauwwit. De rand is ingedeeld in afwisselend brede en smalle, trapeziumvormige vlakken met daarin plantenmotieven en watervogels. Daarna werd de spontaan aangenomen term kraakporselein gereserveerd voor het beste blauwwit. overgangsporselein / voc het spreekt vanzelf dat onze in dat zelfde jaar opgerichte oost-Indische compagnie grote belangstelling had voor de handel op China. In 1626 lukte het hen om een factorij te stichten op Formosa, het tegenwoordige taiwan. Zij bouwden er het fort zeelandia en in 1642 wisten zij het hele eiland onder controle te krijgen. Dat dit alles zo maar mogelijk was hield verband met de ernstige gezagscrisis die sinds de dood van keizer Wan-li was ontstaan. De ming-dynastie kwam in 1644 ten val, maar de rust keerde pas terug onder Ching-keizer Kang Hsi in 1662, hetzelfde jaar dat de hollandse bezetting van Formosa werd verdreven.

Antiek encyclopedie - antiek porselein

Deze stad lag gunstig aan de rivier pei-ho, te midden van overvloedige vindplaatsen van grondstoffen. De eerste keizerlijke porseleinfabrieken werden er gesticht door Yung-lo (1403-1424). In zijn glorietijd zou de stad een miljoen inwoners hebben geteld. Porselein met kobaltblauw en koperrood onderglazuurdecor bleef het voornaamste product. Daarnaast vervaardigde men polychroom émail sur biscuit en porselein met bovenglazuurkleuren. Men ontwikkelde de drie- en vijfkleurentechnieken ( san tsai en wu tsai ). Het exportporselein kopen verschilde in vorm en decoratie van dat voor de eigen markt. Het omvatte allerlei kruiken, schenkkannen, kommen, schalen en schotels, waaronder meer specifieke vormen als de mei-ping, kalebasfles, klapmuts en gendi. De decoraties bestonden uit draken, het Drie-vrienden-motief, de fêng-huang, lotusbloemen en -bladeren, pioenen, chrysanten, lelies en bloemtakjes. Kraakporselein In 1517 bereikten Portugese kooplieden de stad Kanton. groene halfedelsteen

Ching -perioden maakt men bovendien onderscheid naar de in totaal 20 keizers. Chinees porselein van de ming - en Ching -dynastieën is vaak gemerkt met de nien-hao, het regeringsmerk van de heersende keizer, nien-haos zijn bekend van Hung wu (1368) tot en met Hsüan Tung (1912 in totaal. han-periode / Tang-tijd de chinese keramiektraditie is zeer oud: ruim 4000 jaar. In de han-periode (206. 220 na Chr.) maakte men al een harde keramiek die men portoporselein noemt. Echt porselein stamt uit de tang-tijd. Toen begon ook de uitvoer van keramiek naar het Midden-Oosten. Tijdens de sung-keizers verrezen de porseleinfabrieken bij tientallen. De decoraties waren story monochroom (énkleurig) kobaltblauw en koperrood. Men experimenteerde met emailkleuren. ming-periode de ming-periode bracht een hoogtepunt in de porseleinkunst, met Ching-tê-Chên in het noorden van kiangsi als centrum.

Stenen sieraad - het onstaan van mineralen en edelstenen

Het hoogvuurkleuren gamma is uiterst beperkt omdat de meeste metaaloxiden bij deze temperaturen verbranden. Slechts twee kleuren, het blauw van kobaltoxide en het rood van koper- of ijzeroxide waren bestand tegen de hitte van het grand feu, en konden daardoor worden aangebracht voordat het voorwerp werd blootgesteld aan de glazuurbrand. Het resultaat is een volledige versmelting met de omringende lagen, waardoor de tekening echter enigszins vervloeit. Een rijker palet bood de opglazuurtechniek, waarbij, doordat de glazuurbrand hier al had plaatsgevonden, kon worden gewerkt met emailkleuren. Emailkleuren bestaan uit oxiden vermengd met een loodhoudend smeltmiddel; deze worden in de moffeloven op het glazuur vastgebakken bij een temperatuur van 600-700C. Omdat hierbij geen sintering plaatsvindt, mist de kleur de glans van de glazuurlaag. De tekening die nu niet is vervloeid en vaak enig reliëf vertoont, is echter gevoelig voor slijtage. Een tussenvorm is het émail sur biscuit. Hier werd de kleur rechtstreeks aangebracht op het biscuit, dwz. Op de ongeglazuurde, bij een temperatuur van 900C gebakken materie. dynastiën, men onderscheidt Chinees porselein naar de dynastieën: Tang (618-907 sung (960-1279 yüan (1279-1368 ming (1368-1644) en, ching (1644-1908). Tijdens de, ming -.

groene halfedelsteen

Oren, tuiten en pour andere onregelmatig gevormde delen werden in drukvormen geperst en met kaolien bevestigd. De gedroogde maaksels werden gebakken in een temperatuur van. 900 c, geglazuurd en vervolgens gebakken in het hoogvuur of grand feu, bij een temperatuur tussen 1300 en 1400. De grondstoffen begonnen dan te sinteren; zodanig te gloeien dat ze met elkaar versmolten. Het product noemt men pâte dure of echt porselein. Om te voorkomen dat de op elkaar gestapelde voorwerpen aan elkaar bakten, werden ze door proenen gescheiden gehouden. Dit manicure waren vuurvaste driehoekjes met punten. Vaak zijn de drie putjes te zien die de proenen in het glazuur achterlieten. decoratie, voor de decoratie gebruikte men onderglazuur - en opglazuurkleuren. In het eerste geval spreekt men ook van hoogvuurkleuren, in het tweede gebruikt men ook wel de termen bovenglazuur, laagvuur-, moffel- of emailkleuren.

Turkoois Special « Kleurrijke wereld sieraden

Porselein, porselein is een Chinese vinding. Het is een keramisch product dat firming zijn naam dankt aan de beschrijving die de venetiaanse ontdekkingsreiziger Marco polo er in 1295 van raapzaadolie gaf: het is glad, hard en doorzichtig als het huisje van de porcella of zwijntje (naam van een zeeslak). Het product onderscheidt zich van aardewerk door de hardheid en de ondoorlaatbaarheid. De witte scherf - de keramische materie - vertoont een schelpvormig, glad breukvlak. Het is halfdoorschijnend en heeft een heldere klank. Het glazuur is volledig met de ondergrond versmolten zodat losspringen uitgesloten is; wel kan het een netwerk van haarbarstjes (craquelé) vertonen als gevolg van de verschillende krimp van onder- en toplaag. Grondstof, de grondstof is porseleinaarde of kaolien, zo genoemd naar de kao-ling, een heuvelrug bij het porseleincentrum. Het is een kalium aluminiumsilicaat, dat als verweringsproduct van veldspaathoudende rotsen werd gedolven. Het glazuur is petuntse, chinees voor steentjes; stukjes veldspaat werden fijngestampt en vermengd met kaolien en smeltmiddelen als kalk en potas. De voorwerpen werden meestal op het wiel gevormd.

Groene halfedelsteen
Rated 4/5 based on 762 reviews
SHARE

groene halfedelsteen Tadomi, Sun, April, 29, 2018

Voor Tibet en China gaat de geschiedenis terug tot ergens 1000 jaar voor Christus, hoewel de Chinezen in eerste instantie de turkoois importeerden vanuit omliggende regios (Perzië, tibet, mongolië). In Europa werd de steen pas veel later gewaardeerd, zo ergens rondom of in de late middeleeuwen. De venetianen, handelaren en glasmakers in die tijd, brachten de steen mee vanuit Turkije en Perzië. Pas ergens in de jaren 1700 en 1800 kende de steen zijn echte populariteit in West Europa. De oudste turkoois vindplaatsen zijn die in het oude perzië (Iran) en het Sinai schiereiland (het schiereiland bij Egypte dat azië en Afrika verbindt).

groene halfedelsteen Bigupyne, Sun, April, 29, 2018

In Egyptische graftombes daterend van ruim 5 tot 6 duizend jaar voor Christus werden juwelen teruggevonden rijkelijk bezet met Turkoois en Lapis lazulli. Precolumbiaanse volkeren als de tolteken en Azteken kenden de steen een paar honderd tot 1000 jaar na de jaartellingen en al snel zetten vele Indianen volkeren de traditie en betekenis van Turkoois voort. Het gebruik van Turkoois in juwelen is voor Indianen nog steeds belangrijk.

groene halfedelsteen Ihexaz, Sun, April, 29, 2018

Afhankelijk van de hoeveelheid koper en ijzer kleurt de turkoois meer groen of blauw. Een hoger kopergehalte geeft de steen een blauwere kleur, meer ijzer geeft een groenere kleur. Chinese en Tibetaanse turkoois is over het algemeen groener dan de Amerikaanse en Mexicaanse turkoois soorten, hoewel in nevada ook bekende groene turkoois wordt gewonnen, zoals ook specifieke soorten in Mexico. Alle oude beschavingen kenden de steen, van de Mesopotamiërs tot Egyptenaren en de volkeren uit de Indus beschaving, die naast Lapis lazulli en Kornalijn (Carneool) de turkoois enorm waardeerden.

groene halfedelsteen Ehekywy, Sun, April, 29, 2018

Het is een zogenaamd gehydrateerd koper-aluminium-fosfaat en wordt als secundair mineraal gewonnen uit kopererts. Op de schaal van Mohs heeft Turkoois een hardheid van. 5 of 6, wat vrij zacht en krasbaar.

groene halfedelsteen Tematut, Sun, April, 29, 2018

Over geschiedenis, soorten, kwaliteiten en behandelingen. Geschiedenis, turkoois is een van de meest gewilde en gewaardeerde edelstenen (half edelsteen) sinds mensenheugenis. Turkoois ontstaat daar waar veel koper in de grond zit.

Voeg een reactie

Jouw naam:


Commentaar:
Code van afbeelding: